Compra de entradas

Seleccione una opción
¿Has comprado un bono o abono?
Comprar Entradas
Ver condiciones de reserva

Descripción

Con esta entrada terás dereito a unha sesión 40 minutos: os 10 minutos iniciais e finais destínanse ao cambio de patíns.

O uso dos patíns están incluídos en todas as entradas. 

Ademais pódense alugar casco e apoios.

Normativa

NORMATIVA DE USO DA PISTA DE XEO

1.  O usuario é consciente dos riscos que supón a actividade. 

2. O concello non se fai responsable dos posibles danos que se poidan derivar de caídas ou golpes producidos durante o uso da pista. 

3. O concello non se fai responsable da perda de obxectos persoais.

4. Obrigatorio o uso de luvas.

5. Obrigatorio patinar no sentido das agullas do reloxio.

6. Respectar ao resto dos patinadores.

7. Respectar as indicacións dos monitores.

8. Prégase respectar as quendas e tempos establecidos en cada unha delas.

PROTOCOLO COVID

1. Obrigatorio o uso da mascarilla.

2. Recoméndase a limpeza frecuente de mans.

3. Recoméndase evitar o contacto físico.

4. Debe respectarse a distancia de seguridade nas filas de entrada e saída da instalación.

5. O material será desinfectado despois do uso.

6. O aforo máximo da pista é de 45 patinadores.

HORARIO

1. O tempo máximo de uso da pista será de 40 minutos por quenda.

2. Os 10 minutos iniciais e finais empregaranse para o cambio de patíns.